اگر می خواهید به فرانسه سفر کنید و از دیدن زیبایی‌های آن لذت ببرید،دانستن مفهوم و تلفظ صحیح کلمات فرانسوی نیاز است چون فرانسه کشور فرهنگ و ادبیات است و صحبت کردن آن آداب‌ورسوم مشخصی دارد و لحن صحبت، نوع تلفظ و استفاده به‌ جا از واژه‌ها و عبارات،نشان دهنده شخصیت فرد است. مردم فرانسه‌ […]