زبان ارمنی یکی از زبان های خانواده زبانی هند و اروپایی است که در منطقه قفقاز به آن صحبت می‌کنند. زبان ارمنی، زبان رسمی کشور های ارمنستان و جمهوری آرتساخ است اما در کشور های قبرس، عراق، مجارستان، لهستان، رومانی، اوکراین، گرجستان، لبنان، ترکیه و حتی ایران، به این زبان صحبت می‌کنند. بيشتر جمعیت کشور […]