مکالمه زبان انگلیسی را از کجا شروع کنیم ؟ اگر می‌خواهید زبانی را یاد بگیرید باید در مهارتهای مختلف تسلط  پیدا کنید، مثلا مهارت‌های شنیداری، خواندن ، نوشتاری و صحبت کردن. رسیدن به تسلط کافی در همه‌ی این مهارت‌ها برای داشتن ارتباط موثر با گویندگان یک زبان ضروری است.با قرار دادن کلمات در کنار هم […]