زبان پشتو   همانطور که می دانید آموزش زبان پشتو به عنوان یکی از زبان های نادر دنیا، در کمتر آموزشگاهی وجود دارد، اما در آموزشگاه زبان گات، به عنوان اولین و تنها برند آموزشی برگزار کننده کلیه زبان های خارجی، این زبان را بنا به درخواست متقاضیان عزیز، به لیست دوره های آموزشی خود […]