امروزه دنیای اینترنت باعث برقراری ارتباط افراد با یکدیگر در سراسر جهان شده است و اینکه انسانها به راحتی می توانند دانسته و اطلاعات خود را درباره حتی کوچکترین موارد به اشتراک بگذارند که این خود نوعی برقراری تعامل میان یکدیگر است و می توانند با فرهنگ ،سلیقه و مذهب یکدیگر آشنا شوند که قطعا […]