آموزش کدینگ زبان انگلیسی آموزش کدینگ زبان انگلیسی یکی از روش های رایج اساتید حرفه ای آموزشگاه زبان گات می باشد. این روش به نام‌ های دیگری مثل روش کد بندی و کلیدواژه‌ای هم شناخته می شود، در زبان انگلیسی (Keyword Method) نام دارد. این روش که برای به خاطر سپردن آسانتر و سریعتر معنی […]