هانگول زبان کره ای شامل انواع مختلفی گویش است و با اینکه زبان کره ای 24 حرف است 14 حرف صدادار و 10 آن بی صدا است ولی حتی نام الفبا در کره شمالی با کره جنوبی متفاوت است. ساختار نوشتاری زبان کره ای به گونه ای است که کلمات از راست به چپ و […]