یکی از زبان های زنده و بسیار مهم دنیا زبان آلمانی است. این زبان امروزه سخنوران بسیار زیادی در دنیا، به خصوص قاره اروپا دارد، به نحوی که بیشترین تعداد سخنور در اتحادیه اروپا را زبان آلمانی داشته و این زبان امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون گویشگر در جای جای کره زمین دارد. […]