زبان دانمارکی در دسته ی زبان های نادر می باشد. اما متقاضیان بسیاری برای رسیدن به اهداف مختلف به دنبال یادگیری زبان دانمارکی هستند.زبان دانمارکی،زبان رسمی اتحادیه اروپا است و به عنوان زبان رسمی دانمارک به رسمیّت شناخته ‌شده است و زبان رسمی دادگاه‌ها در این کشور است. از سال ۱۹۹۷، عموم […]