زبان چینی، یکی از سخت ترین و پیچیده ترین زبان های جهان است و کسانی که می‌خواهند زبان چینی را یاد بگیرند، حسابی به دردسر خواهند افتاد. اما با این حال زبان چینی، پرگویش ترین زبان دنیا نام دارد که البته با توجه به جمعیت کشور چین، که پر جمعیت ترین […]