غیبت

قوانین کلاس های آموزشی و محاسبه غیبت در آموزشگاه زبان گات به این صورت است که، در صورت غیبت بیش از 3 جلسه پیاپی یا 4 جلسه نامتوالی، زبان...

ادامه مطلب