قوانین کلاس های آموزشی و محاسبه غیبت در آموزشگاه زبان گات به این صورت است که، در صورت غیبت بیش از 3 جلسه پیاپی یا 4 جلسه نامتوالی، زبان آموز failed می شود یعنی امکان شرکت در امتحان پایان ترم (Final) را نخواهد داشت. در این صورت زبان آموز موظف به حضور در یک ترم […]