ضرب المثل ها همواره یکی از مهم ترین بخش های زبان را تشکیل می دهند. انسان ها در مکالمات روزانه و گفت و گوهای محاوره ای از اصطلاحات و ضرب المثل های بسیاری جهت شفاف سازی بحث مورد نظر استفاده نموده و سعی می کنند مفاهیم ذهنی خود را با یک زبان شیواتر به […]