زبان هلندی،جز زبانهایی است که یادگیری آن بسیار ساده است چون این زبان تنها 5 زمان گرامری دارد،یکی از زبان های رسمی در جهان است و مردم کشور هلند به شدت ترجیح می دهند با مسافرین و حتی مهاجرین به زبان هلندی صحبت کنند با اینکه اکثریت هلندی ها به زبان های دیگر مثل […]