آرشیو مطالب

شروع کلاس های هفته دوم آذر

راه های یادگیری زبان انگلیسی  

شعبه پونک کلاس روز ساعت تاریخ انگلیسی E2 شنبه دوشنبه 18:00-19:30 12/9/97 ترکی A1.1 یکشنبه سه شنبه 18:00-19:30 13/9/97 آلمانی A1.1 یکشنبه سه شنبه 19:30-21:00 13/9/97 فرانسه A1.1 یکشنبه سه شنبه 16:30-18:00 11/9/97 اسپانیایی A1.3 چهارشنبه ها 18:00-21:00 14/9/97   شعبه جردن کلاس روز ساعت تاریخ آلمانیA1.1 شنبه دوشنبه 19:30-21:00 10/9/97 انگلیسیPHONIX3 شنبه دوشنبه 18:00-19:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته سوم آبان ماه

آرشیو  

شعبه یک (آیت الله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  B1 یکشنبه- سه شنبه 15:00 -16:30 97/08/13 انگلیسی  F&F3b یکشنبه- سه شنبه 16:30 -18:00 97/08/13   شعبه دو (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی B2 روزهای زوج 10:30 – 12:00 97/08/13   شعبه چهار (جردن) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TB3 […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته چهارم مهر ماه

آرشیو  

شعبه 1 (کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TI1     شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 انگلیسی PI1    شنبه – دوشنبه 18-19:30  97/07/21 آلمانی (teen) GA1-1  شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه – سه شنبه 19:30-21  97/07/22 آلمانی VIP GA1-2 روزهای زوج 18-21 97/07/21 ترکی استانبولی VIP A1-1  روزهای فرد  […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته سوم مهرماه 97

آرشیو  

گات 1 (شعبه آیت اله کاشانی) زبان سطح ساعت روز START انگلیسی E1 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14 انگلیسی B2 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14 انگلیسی B1 21 – 19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14   گات2 (شعبه جنت آباد) زبان سطح ساعت روز START انگلیسی TUI2 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم مهر97

آرشیو  

  گات1(آیت اله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  Phonics 1  شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07 انگلیسی PI1   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی E4   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی CHPI1    یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08 گات2 (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته اول مهر

آموزشگاه زبان دانمارکی  

گات 1 (آیت اله کاشانی)   زبان سطح ساعت روز start آلمانی (vip) A1-1 17-20 روزهای فرد  97/7/1 فرانسه T A1-1 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/7/2 آلمانی A1-2 19:30- 18 یکشنبه – سه شنبه 97/7/1 فرانسه A1-1 12 – 9 چهارشنبه ها 97/7/4 فرانسه KIDS A1-7 13 – 10 پنجشنبه ها 97/7/5 کره […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته آخر شهریور

کلاس آیلتس در جنت آباد  

 (کاشانی تقاطع باکری) زبان سطح روز ساعت start ترکی A1-1 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/06/25 انگلیسی F&F SB شنبه – دوشنبه  19:30 – 18 97/06/26    (پونک) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی B4 یکشنبه سه شنبه  17 – 15:30 97/06/25 فرانسه A1-1 جمعه ها 12 – 9 97/06/30    (رسالت) زبان […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97

آرشیو  

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97  گات 1 (کاشانی)  START ساعت روز سطح زبان 97/6/10 9 – 12 روزهای زوج VIP E انگلیسی 97/6/10 16:30 – 18 شنبه – دوشنبه TB2 انگلیسی 97/6/11 16:30 – 18 یکشنبه–سه شنبه F&F 3A انگلیسی 97/6/14 15 – 18 چهارشنبه ها B2-2 فرانسه 97/6/14 18 – 21 چهارشنبه […]


ادامه مطلب
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com