شروع کلاس های هفته چهارم آبان ماه شعبه سه ( پونک )           زبان           روز         ساعت         تاریخ            سوئدی              A1.2      شنبه دو شنبه      13:30-15:00 […]