آرشیو مطالب

شروع کلاس های هفته دوم آبان

آرشیو  

شعبه یک (آیت الله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  TB3 شنبه-دوشنبه 16:30-18 97/08/05 آلمانی A1-1 شنبه-دوشنبه 19:30-21  97/08/05 آلمانی VipA1-1 روزهای فرد 9-12  97/08/06 آلمانی A1-2 یکشنبه-سه شنبه 19:30-21 97/08/06 انگلیسی TAD1 چهارشنبه ها 16:30-9:30  97/08/09 انگلیسی TUI2 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09 چینی A1-3 چهارشنبه ها 18-21 97/08/09 چینی A1-2 چهارشنبه ها 11-14  […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته چهارم مهر ماه

آرشیو  

شعبه 1 (کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TI1     شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 انگلیسی PI1    شنبه – دوشنبه 18-19:30  97/07/21 آلمانی (teen) GA1-1  شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه – سه شنبه 19:30-21  97/07/22 آلمانی VIP GA1-2 روزهای زوج 18-21 97/07/21 ترکی استانبولی VIP A1-1  روزهای فرد  […]


ادامه مطلب