زبان انگلیسی علاوه بر اینکه یک زبان بین المللی است، در میان زبان های بیگانه و غیر مادری نیز به عنوان پرطرفدارترین زبان دوم شناخته می شود. این زبان در اغلب مدارس آسیا تدریس شده و تسلط به آن یکی از مهم ترین مهارت های اجتماعی است.  زبان انگلیسی با دو لهجه بریتیش […]