آموزشگاه زبان آلمانی گات بیش از 95 میلیون نفراز جمعیت دنیا در کشورهای اروپایی به زبان آلمانی تکلم می نمایند. این زبان در آلمان، اتریش، بخشی از سوئیس، تیرول جنوبی (ایتالیا) ، بخشی از بلژیک و لیختن اشتاین زبان رسمی به حساب می‌آید. آموزشگاه زبان آلمانی گات در یک ده فعالیت های خود را در […]