یکی از مهم ترین زبان های زنده دنیا، زبان انگلیسی است. اهمیت انگلیسی به دلیل بین المللی بودن آن و تعداد بالای گویش گران این زبان در سراسر دنیا است. اهمیت انگلیسی به قدری است که امروزه در تمامی کشورها می توانید به راحتی افراد بسیار زیادی را مشاهده […]