زبان ترکی یکی از زبان های قدیمی در منطقه مدیترانه است؛در تمام جهان در حدود 160 میلیون آدم به زبان ترکی صحبت می کنند پس زبان ترکی را میتوان یکی از زبان های رایج بین مردم دانست.بسیاری از ترک زبانان در کشورهایی مانند ایران، اذربایجان،ترکمنستان،گرجستان،ترکیه و شمال غربی ایران زندگی می کنند امروزه در پایتخت […]