آرشیو مطالب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

 

اهمیت جزوه آموزش زبان انگلیسی بشر از ابتدا تاکنون برای برقراری ارتباط باهم از ابزارهای متعددی استفاده  کرده است و فقط  زبان تنها ابزاری بوده که بوسیله آن می توان پیچیده ترین مفاهیم را به زبان بیان کرد و  انتقال داد، اما مردم  در سراسر جهان با زبان های مختلف با هم در جوامع مختلف […]


ادامه مطلب

جزوه آموزش زبان انگلیسی

آرشیو  

درس پانزدهم حرف تعریف در انگلیس به ی دو کلمه ي a و an حروف تعریف نامعین به و کلمه ي the حرف تعریف معین گویند. حرف تعریف نامعین a : به معنی (یک) است و در جلوي اسامی مفرد قابل شمارش که نزد گوینده و شنونده مشخص و معین باشد به کار می رود. […]


ادامه مطلب