آرشیو مطالب

شروع کلاس های هفته دوم آذر

راه های یادگیری زبان انگلیسی  

شعبه پونک کلاس روز ساعت تاریخ انگلیسی E2 شنبه دوشنبه 18:00-19:30 12/9/97 ترکی A1.1 یکشنبه سه شنبه 18:00-19:30 13/9/97 آلمانی A1.1 یکشنبه سه شنبه 19:30-21:00 13/9/97 فرانسه A1.1 یکشنبه سه شنبه 16:30-18:00 11/9/97 اسپانیایی A1.3 چهارشنبه ها 18:00-21:00 14/9/97   شعبه جردن کلاس روز ساعت تاریخ آلمانیA1.1 شنبه دوشنبه 19:30-21:00 10/9/97 انگلیسیPHONIX3 شنبه دوشنبه 18:00-19:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته اول آذر

آمادگی آزمون آیلتس  

( شعبه پونک ) زبان روز ساعت تاریخ آلمانیvip A1.1 روزهای زوج 18:00-21:00 3/9/97 آلمانیvip A1.2 روزهای زوج 18:00-21:00 5/9/97 آلمانیvip A2.1 روزهای فرد 18:00-21:00 6/9/97 کره ای A1.3 پنجشنبه ها 14:00-17:00 8/9/97   (شعبه جردن) زبان روز ساعت تاریخ ترکیvip A1.1 روزهای زوج 12:00-15:00 4/9/97 سوئدیA1.2 پنجشنبه ها 9:00-12:00 8/9/97 سوئدیA1.1 جمعه ها 12:00-15:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته چهارم مهر ماه

آرشیو  

شعبه 1 (کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TI1     شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 انگلیسی PI1    شنبه – دوشنبه 18-19:30  97/07/21 آلمانی (teen) GA1-1  شنبه – دوشنبه 16:30-18 97/07/21 ترکی استانبولی A1-1  یکشنبه – سه شنبه 19:30-21  97/07/22 آلمانی VIP GA1-2 روزهای زوج 18-21 97/07/21 ترکی استانبولی VIP A1-1  روزهای فرد  […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97

آرشیو  

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97  گات 1 (کاشانی)  START ساعت روز سطح زبان 97/6/10 9 – 12 روزهای زوج VIP E انگلیسی 97/6/10 16:30 – 18 شنبه – دوشنبه TB2 انگلیسی 97/6/11 16:30 – 18 یکشنبه–سه شنبه F&F 3A انگلیسی 97/6/14 15 – 18 چهارشنبه ها B2-2 فرانسه 97/6/14 18 – 21 چهارشنبه […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته سوم شهریور 97

آرشیو  

شروع کلاس های هفته سوم شهریور 97 گات1(کاشانی-تقاطع باکری) start ساعت روز سطح زبان 18/06/97 21 – 19:30     یکشنبه-سه شنبه A1-1 آلمانی 19/06/97 21 – 18 روزهای زوج Vip A1-2 آلمانی 21/06/97 21 – 18 یکشنبه-سه شنبه A1-2 هلندی گات 2 (جنت آباد جنوبی) Start ساعت روز سطح زبان 97/06/17 16:30 – 18 شنبه-دوشنبه A1-2 […]


ادامه مطلب