نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشگاه زبان گات  در این قسمت جدولی در خصوص نحوه ی برگزاری کلاس های آموزشی آموزشگاه زبان گات  گرد آوری شده است تا زبان آموزان از نحوه ی برگزاری کلاس های این مجموعه مطلع شوند.  کلاس های ترمیک هر ترم 10000 تومان و کلاس های VIP هر سطح  25000 تومان […]