استفاده از کتاب های استاندارد بین المللی از مهم ترین فاکتورهای موفقیت یک موسسه زبان انگلیسی به شمار می رود. کتاب مناسب می تواند به تدریس استاد و اهداف زبان آموز مسیر دهد و هر چه سریع تر به نتیجه مطلوب برسید. بهترین کتاب برای آموزش زبان انگلیسی شامل کتاب های اصلی و کمک آموزشی […]