آلمانی یکی از زبان های مهم در قاره اروپا است. اهمیت این زبان به قدری است که از آن به عنوان پر متکلم ترین و مهم ترین زبان اتحادیه اروپا یاد می شود. اگر قصد سفر به کشور آلمان را دارید، لازم است تا مهارت و تسلط خود به […]