دوره های آموزش زبان فرانسه در پونک آموزشگاه زبان گات با همکاری گروهی از اساتید مجرب و کادر اداری نحصیل کرده و با سابقه اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان فرانسه در پونک و در دیگر شعبات آموزشی خود نموده است. دوره های آموزش زبان فرانسه ویژه ی افرادی که قصد مهاجرت و ادامه […]