آموزشگاه زبان فرانسه آموزشگاه زبان گات، به عنوان بهترین آموزشگاه زبان فرانسه برای فارسی زبانان می باشد. در این مقاله سعی می شود میزان سختی یادگیری زبانهای مختلف برای فارسی زبانان مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که می دانید برای درجه بندی میزان سختی و آسانی یادگیری زبان ها، باید موارد زیادی را در نظر […]