باید به این موضوع اذعان داشت که امروزه یادگیری زبان وارد مرحله تازه ‌ای شده است و اگر در گذشته یادگیری زبان تنها به یک شیوه خاص، یعنی استفاده از کتاب‌ های آموزشی خلاصه می شد، امروزه شاهد انواع مختلفی از روش ها و متدها برای یادگیری زبان هستیم.        این اتفاق […]