چرا زبان فرانسه یاد بگیریم؟ آموزش زبان فرانسه و یادگیری آن همانند زبان انگلیسی همواره از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است، و افراد بسیاری با دلایل و اهداف مختلف هچون ادامه تحصیل، مهاجرت برای ادامه ی زندگی، تجارت و کسب و کار، مسافرت تفریحی یا کاری، صحبت کردن با دوستان فرانسه زبان و دلایل دیگری […]