انگلیس ۲۵مین کشور پرجمعیت جهان و پنجمین کشور پرجمعیت اروپایی است.85درصدجمعیت انگلیس سفیدپوست و الباقی را آسیایی‌،سیاه‌پوست و دیگر نژادها هستند.زبان انگلیسی‌،زبان بین المللی وزبان رسمی این کشور است که ۹۸ درصد از مردم به انگلیسی صحبت می کنند ولی گویش‌ های مختلفی و زبان‌های منطقه‌ای مانند ایرلندی،اسکاتلندی و ولزی هم وجود دارد […]