آزمون آیلتس (IELTS)، گرفته شده از عبارت International English Language Testing System و به معنای سامانه ی جهانی ارزیابی زبان انگلیسی است. این آزمون یکی از معتبر ترین آزمون های دنیا در این زمینه است و در بيشتر کشور ها و دانشگاه های جهان قابل دسترسی است. این آزمون در بیشتر از ۲۷۰ حوزه ی […]