منظور از اصطلاحات زبان انگلیسی تمامی جملاتی هستند که شما نمی توانید با معنای تحت الفظی و ترجمه کلمه به کلمه، درک مطلب مناسبی از آن به دست آورید. برخی از این اصطلاحات در کشورهای انگلیسی زبان پرکاربرد بوده و اگر مقیم یکی از این کشورهای باشید، عدم آشنایی شما با این اصطلاحات می تواند […]