آرشیو مطالب

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات  

استارت کلاس های هفتگی آموزشگاه زبان گات شروع کلاس های تمامی شعبات آموزشگاه زبان گات به شرح زیر است. شما می توانید با توجه به جداول زیر از استارت کلاس های هفتگی مجموعه ی آموزشی گات  مطلع شوید. استارت شعبه یک ( آموزشگاه زبان در کاشانی)      استارت شعبه چهار ( آموزشگاه زبان در […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم آذر

راه های یادگیری زبان انگلیسی  

شعبه پونک کلاس روز ساعت تاریخ انگلیسی E2 شنبه دوشنبه 18:00-19:30 12/9/97 ترکی A1.1 یکشنبه سه شنبه 18:00-19:30 13/9/97 آلمانی A1.1 یکشنبه سه شنبه 19:30-21:00 13/9/97 فرانسه A1.1 یکشنبه سه شنبه 16:30-18:00 11/9/97 اسپانیایی A1.3 چهارشنبه ها 18:00-21:00 14/9/97   شعبه جردن کلاس روز ساعت تاریخ آلمانیA1.1 شنبه دوشنبه 19:30-21:00 10/9/97 انگلیسیPHONIX3 شنبه دوشنبه 18:00-19:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته چهارم آبان ماه

آرشیو  

شروع کلاس های هفته چهارم آبان ماه شعبه سه ( پونک )           زبان           روز         ساعت         تاریخ            سوئدی              A1.2      شنبه دو شنبه      13:30-15:00 […]


ادامه مطلب

شروع کلاسهای هفته سوم آبان ماه

آرشیو  

شعبه یک (آیت الله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  B1 یکشنبه- سه شنبه 15:00 -16:30 97/08/13 انگلیسی  F&F3b یکشنبه- سه شنبه 16:30 -18:00 97/08/13   شعبه دو (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی B2 روزهای زوج 10:30 – 12:00 97/08/13   شعبه چهار (جردن) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی TB3 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم مهرماه 97

آرشیو  

گات1 ( کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  Phonics 1 شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07 انگلیسی PI1 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی E4 شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی CHPI1 یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08   گات2 (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی (دختران) […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته سوم مهرماه 97

آرشیو  

گات 1 (شعبه آیت اله کاشانی) زبان سطح ساعت روز START انگلیسی E1 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14 انگلیسی B2 19:30 – 18 شنبه – دوشنبه 97/07/14 انگلیسی B1 21 – 19:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14   گات2 (شعبه جنت آباد) زبان سطح ساعت روز START انگلیسی TUI2 18 – 16:30 شنبه – دوشنبه 97/07/14 […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم مهر97

آرشیو  

  گات1(آیت اله کاشانی) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی  Phonics 1  شنبه – دوشنبه 17 – 16 97/07/07 انگلیسی PI1   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی E4   شنبه – دوشنبه 19:30 – 18 97/07/07 انگلیسی CHPI1    یکشنبه – سه شنبه 18 – 16:30 97/07/08 گات2 (جنت آباد) زبان سطح روز ساعت […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته آخر شهریور

کلاس آیلتس در جنت آباد  

 (کاشانی تقاطع باکری) زبان سطح روز ساعت start ترکی A1-1 یکشنبه – سه شنبه 19:30 – 18 97/06/25 انگلیسی F&F SB شنبه – دوشنبه  19:30 – 18 97/06/26    (پونک) زبان سطح روز ساعت start انگلیسی B4 یکشنبه سه شنبه  17 – 15:30 97/06/25 فرانسه A1-1 جمعه ها 12 – 9 97/06/30    (رسالت) زبان […]


ادامه مطلب

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97

آرشیو  

شروع کلاس های هفته دوم شهریور 97  گات 1 (کاشانی)  START ساعت روز سطح زبان 97/6/10 9 – 12 روزهای زوج VIP E انگلیسی 97/6/10 16:30 – 18 شنبه – دوشنبه TB2 انگلیسی 97/6/11 16:30 – 18 یکشنبه–سه شنبه F&F 3A انگلیسی 97/6/14 15 – 18 چهارشنبه ها B2-2 فرانسه 97/6/14 18 – 21 چهارشنبه […]


ادامه مطلب