ترکی استانبولی،لهجه‌ی ادبی ترک‌های آناتولی و زبان رسمی کشور ترکیه است ولی آذری یا آذربایجانی زبان آذری‌هایی است که در آذربایجان و در شمال غربی ایران زندگی می‌کنند و زبان رسمی آن ترکی آذربایجانی است.لهجه‌های گوناگونی در هر دو زبان ترکی وجود دارند اما تفاوت این لهجه‌ها در آوا و واژگان است اما اساس ریشه‌ی […]