یک از دلایلی که بسیاری از افراد به یادگیری زبان روی می آورند، مهاجرت است. آن ها قصد دارند تا خیلی سریع زبان مورد نظرشان را یاد گرفته و کارهای خود را برای مهاجرت انجام دهند. افرادی که به منظور مهاجرت قصد یادگیری زبان را دارند، عموما علاقه مند هستند تا در دوره های فشرده […]