کلاس های آموزش زبان در گات به چه صورت برگزار می گردد؟ آموزشگاه زبان گات با در نظر گرفتن شرایط و محدودیت های مختلف از جمله محدودیت های زمانی   برای زبان آموزان مجموعه ، دوره های آموزشی متنوع ای را برگزار می نماید. کلاس های آموزش در مجموعه به شرح ذیل می باشد : برگزاری […]