آموزش زبان برای کودکان 8 الی 12 سال آموزشگاه زبان گات در سال 1388 افتتاح شد. همزمان با افتتاح آموزشگاه زبان گات دپارتمان آموزشی بخش کودکان نیز افتتاح شد. دوره ی  آموزش زبان برای کودکان برای تمامی رده های سنی از جمله رده ی سنی 8 الی 12 سال با بکار گیری متد های آموزشی Family&Freinds  […]