آموزش زبان اوکرینی آموزشگاه زبان اوکراینی گات در این بخش مطالبی در خصوص آموزش زبان اوکراینی و سپس نحوه آموزش در آموزشگاه زبان گات را ارئه می دهد. زبان اوکراینی ویژگی زبان اوکراینی زبان اوکراینی در کنار زبان روسی و بلغاری به عنوان یک زبان اصیل شناخته شده است. زبان اوکراینی با گذشته زمان شباهت […]