هر فردی که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارد، باید همواره به همراه خود یک دیکشنری انگلیسی داشته باشد تا بتواند از این دیکشنری استفاده کرده و در صورت برخورد با کلمات انگلیسی که معنای آن را نمی ‌داند از لغت نامه زبان انگلیسی استفاده کند. در دنیا، دیکشنری های بسیار زیادی وجود دارد […]