آموزش زبان اردو زبان اردو، زبان ملی کشور پاکستان و یکی از زبان های ملی هندوستان است. پس آموزش زبان اردو  برای عزیزانی که قصد سفر به این بخش ها را دارند لازم است. آموزشگاه زبانگات به عنوان اولین و تنها برند آموزش کلیه زبان های خارجی با استفاده از اساتید native دوره های ویژه آموزش زبان […]