بهترین آموزشگاه زبان بزرگسالان  آموزشگاه زبان بزرگسالان گات دسته بندی زبان آموزان خود را این گونه شرح داده است که؛ دوره بزرگسال مختص رده سنی 18سال به بالا بوده و از دو بخش دوره های مبتدی و میانی (19 ترم) و دوره های تخصصی و پیشرفته (10 ترم) تشکیل شده است. در دوره های مبتدی […]