آرشیو مطالب

چگونه زبان انگلیسی را روان صحبت کنیم؟

ترفندهای مکالمه  

صحبت کردن به زبان انگلیسی به صورت روان، کاری است که معمولا برای زبان آموزان سخت است . در مهارت چهارگانه زبان انگلیسی یعنی ( خواندن – نوشتن – صحبت کردن – و گوش کردن )، مهارت صحبت کردن از بقیه مهارت ها سخت تر است. اما ما باید چیکار کنیم که این مهارت سخت […]


ادامه مطلب

آشنای با زبان انگلیسی

آرشیو  

زبان انگلیسی در اوایل قرن های میلادی قبایل انگلوساکسون که در  شمال غربی آلمان زندگی می کردند به انگلستان یورش بردند و آنجا را تصرف کردند. این اقوام که در اصل از سه قبیله “جوت”، “انگِل” و “ساکسون” تشکیل شده بودند هر کدام در بخشی از این سرزمین ساکن شدند. انگِل  ها که بخش وسیعی […]


ادامه مطلب