یادگیری یک زبان جدید برای بیشتر افراد یک چالشی بزرگ محسوب می شود. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید برای یک سفر کاری یا حتی تفریحی به کشورهای دیگر سفر کنید و بیشتر از هر چیزی نگران برقراری ارتباط با مردمان آن ناحیه باشید.  تا به حال از خودتان […]