یکی از مهم ترین زبان های زنده دنیا، زبان ایتالیایی است. این زبان که ریشه هندو اروپایی داشته و امروزه سخنوران بسیار زیادی در سراسر دنیا دارد، به دلیل خاص بودن تلفظ کلمات آن شهرت بسیار زیادی دارد. حضور ایتالیایی زبان ها در تمامی قاره ها سبب شده تا این زبان اهمیت فوق ‌العاده […]