آزمون زبان ژاپنی JLPT  چیست؟ آزمون زبان ژاپنی JLPT برگرفته شده از کلمات Japanese Language Proficiency Test می باشد و تنها آزمون معتبر زبان ژاپنی است. این آزمون همچون آزمون تافل و آیلتس یکی از معتبرترین آزمون های زبان ژاپنی است.   آزمون JLPT  شامل دو پارت است و در این آزمون مهارت های Reading و […]