معرفی آزمون زبان عربی  همانطور که میدانید زبان عربی همچون زبان بسیاری از کشور ها دارای آزمون پایانی می باشد که متقاضیان یادگیری این زبان برای دریافت مدرک باید در آزمون شرکت نمایند و نمره ی قبولی را کسب نمایند. زبان عربی یکی از زبان های نزدیک به زبان فارسی است ؛ زیرا الفبای این […]