آزمون زبان ایتالیایی  از بین آزمون های بین المللی زبان ایتالیایی ، یکی از معروف ترین و مهم ترین آزمون ها ، آزمون زبان ایتالیایی چیلز (CILS) است. اCILS برگرفته شده از سر واژه های عبارت Certificazione di Italiano come Lingua Straniera می باشد. آزمون زبان ایتالیایی اCILS از سال 2015 میلادی به عنوان آزمون […]