Family & Friend 3

در دوره های آموزش زبان انگلیسی برای کودکان متد ویژه ای جهت تدریس درس به کار برده می شود تا زبان آموز نه تنها از کلاس ها خسته نمی شود بلکه با انگیزه بیشتری در کلاس حاضر می شوند

نمایش دادن همه 3 نتیجه