ثبت نام آموزش زبان هلندی

برای شرکت در کلاس های زبان هلندی می بایست ابتدا توسط کارشناسان آموزش تعیین سطح شوید