PHARSAL VERB در زبان انگلیسی

PHARSAL VERB ها فعل هایی هستند که به دلیل گستردگی آن ها، یادگیری شان دشوار می شود. اغلب زبان آموزان هم یادگیری آن ها را برای خود سخت تر کرده اند. معانی مختلف و انواع مختلف آن ها باعث سر درگمی زبان آموزان شده است. برای مثال عبارت Put down معانی گوناگونی دارد که با توجه به جمله و متن تعیین می شود. این عبارت به طور کلی معنای، روی زمین گذاشتن یک چیز”، “تحقیر کردن یک شخص” یا حتی “راحت کردن (کشتن) یک حیوان در حال زجر کشیدن” می دهد. در اکثر مواقع، Phrasal Verb ها معنای کلمه های تشکیل دهنده را نمی دهند؛ در واقع هیچ ربطی به معانی آن ها ندارند.
اگر Phrasal Verb ها توجه شما را جذب کرده اند، در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر با این عبارات آشنا شویم.

 

 

 

 

PHARSAL VERB چیست؟

 

Phrasal Verb ها عباراتی هستند که از یک فعل اصلی و یک یا دو Particle (حرف اضافه یا قید) ساخته می‌شوند. معنای این عبارات معمولا با فعل اصلی تفاوت دارند و هیچ ربطی به هم ندارند.

برای مثال فعل put که به معنای گذاشتن یا قرار دادن است، اگر با Particle هایی مثل out یا off ترکیب شود معنای کاملا متفاوتی دارد که هیچ ربطی به معنای put ندارند.

 

یکی از اصلی ترین معنی های Put out، “خاموش کردن آتش یا سیگار” است:

.It took 2 hours for the firefighters to put out the fire on the third floo

 

و از طرف دیگر، Put off یعنی “به تعویق انداختن یک کارNobody had finished their reports, so we decided to put off the meeting and find discuss our issues next week

 

Phrasal Verb ها می‌توانند سه بخش داشته باشند. برای مثال Put up with یعنی “تحمل کردن” چیزی یا کسی.

I can never put up with people who talk loudly in public

 

 

 

 

 

 

INTRANSITIVE یا TRANSITIVE بودن PARSAL VERB

 

در زبان انگلیسی همانند فارسی، فعل ها می توانند مفعول پذیر یا مفعول ناپذیر باشند. مفعول پذیری یا متعدی بودن Transitive، یعنی فعل برای معنا پیدا کردن به مفعول نیاز دارد. مفعول ناپذیری یا لازم بودن INTRANSITIVE، یعنیفعل بدون مفعول هم معنا دارد.

برای مثال فعل Look up to، Transitive Phrasal Verb است که به معنای احترام گذاشتن می باشد.

 

look up to

فورا از او خواهیم پرسید برای چه کسی احترام قائل است:

 

Who?Who do you look up to

 

از طرف دیگر می‌توانیم به عنوان یک Intransitive Phrasal Verb فعل Grow up را مثال بزنیم:

Can you see how fast she is growing up

 

همانطور که دیدید، Grow up معنای مستقل خود را می دهد و بدون نیاز به مفعول می‌تواند یک جمله کامل بسازد.
گاهی هم این مطلب کمی دشوار تر می شود. برای مثال فعل Take off را در نظر بگیرید:

 

(It is too hot in here. I need to take off my jacket (Transitive

(The plane took off at 6:30 (Intransitive

 

این تفاوت با استفاده از محتوا و متن تعیین می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

SEPARBELE یا INSEPARBLE بودن PARSAL VERB

 

Separation در زبان انگلیسی به معنای “جدایی” یا “جدا شدن” است. فعل آن می‌شود Separate و که یعنی چیزی که “جدا شدنی” یا “قابل جدا شدن” است. Phrasal Verb ها در زبان انگلیسی یا Separable هستند و یا Inseparable. به این معنا که آیا فعل اصلی و Particle آن باید حتما به هم بچسبند یا می‌ توانند در جمله از هم جدا شوند.

 

 

 

 

 

 

نحوه جدا نمودن اجزای PARSAL VERB

 

با فعل look forward to شروع می کنیم:

.The children are looking forward to summer holidays impatiently

 

اجزای این عبارت، کلمات look و forward و to هستند. این Phrasal Verb از نوع جدا نشدنی است یعنی نمی توانند با فاصله از هم در جمله بیایند.

 

look up به معنی “دنبال چیزی گشتن”:

The teacher asked the students to look up the new word in their dictionaries

 

از آنجا که فعل look up از نوع Separable است، می‌توانیم بگوییم:

The teacher asked the students to look the new word up in their dictionaries

 

یعنی مفعول جمله را بین دو جز، look و up قرار دادیم و به اصطلاح آن را Separate کردیم.

 

در جمله اگر Phrasal Verb جدا شدنی بود، نباید به صورت کنار هم بکار ببریم؛ چرا که غلط گرامری محسوب می شود.

 

The students wanted to know what the new word meant, so the teacher asked them to look it up in their dictionaries

NOT: LOOK UP IT

 

 

 

 

 

 

چگونه PARSAL VERB ها را تمرین کنیم؟

 

PARSAL VERB ها بسیار گسترده می باشند و می توان از طریق اینترنت و یا کتاب های گرامر آن ها را تمرین کرد. برای یادگیری بهتر این عبارات، سعی کنید مواردی را که در یک موضوع بکار می روند بیاموزید. برای مثال PARSAL VERB های مربوط به حمل و نقل:

 

Get on the bus
Get in the taxi
Pick up somebody from the airport
Pack up your suitcase
Take off


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *